سلام

بخش پشتیبانی آنلاین جهت ارتباط مستقیم شما با وکیل الشعرا ایجاد شده است .

با این وجود وکیل الشعرا برنامه ی منظمی برای حضور در بخش پشتیبانی ندارد . 

بنابراین بسته به شانس شما بخش پشتیبانی آنلاین یا آفلاین است .

می توانید از پیش در قالب کامنت زمان دقیق حضورتان در بخش پشتیبانی را اطلاع دهید .

بر روی صورتک خندان موجود در پایین سمت راست این صفحه کلیک و به صورت برخط با وکیل الشعرا گفتگو

کنید . (در صورت آفلاین بودن این صورتک در حالت خوابیده نمایش داده می شود .)

در صورت آفلاین بودن زمان دقیق (روز و ساعت ) مراجعه ی بعدی خود را کامنت دهید .