راهنما :

ابتدا تصویر را آپلود کنید سپس آدرسی را که سایت آپلودسنتر به شما داده است در قالب کامنت ارسال فرمایید.

سایت به شما چند آدرس می دهد شما می بایست آدرس لینک مستقیم را کپی کرده و در این صفحه کامنت دهید .

تذکر : ارسال عکس برای محتوای ارسالی شما می باشد بنابراین پس از ثبت اثر خود در بخش ارسال محتوا اقدام به ارسال عکس کرده و نام اثر مربوط به عکس ارسالی را هم حتما درج کنید .