جشن دیگان

در شب اول دی ماه که شب آغازین زمستان و

طولانی ترین شب سال است ایرانیان از دیرباز

یکی از جشن های مهم خود را برگزار می کرده اند

که یلدا یا شب چله نامیده می شود.

واژه یلدا از زبان سریانی گرفته شده و به معنای

تولد است.

علت نامگذاری این شب را چنین گویند که:

در پایان این شب دراز خورشید (مهر) متولد شده

و تاریکی و سیاهی را از میان می برد.

پیروان آیین مهر روز اول دی را روز تولد خورشید

می‌دانستند چون از این روز بتدریج خورشید بیشتر

در آسمان می‌ماند وشب‌ها کوتاهتر و روزها بلندتر

می‌شود.

در شب چله خانواده ها تا پاسی از شب با شادی به

شب نشینی و خوردن میوه هایی چون انار، هندوانه،

خربزه، سیب، به و آجیل و شیرنی و خواندن کتاب حافظ 

می گذارنند.

این جشن تنها جشنی است که به همراه نوروز در سراسر

ایران و در میان همه اقوام گرامی داشته می شود.