همه برگ‌های تقویم را

به دنبال تو شمرده‌ام

برگ‌های سیب 

برگ‌های انگور 

پاییز اما 

فصل خرمالوست

 فصل گسِ تنهایی...