عقل به منزله دستگاه گیرنده، و زبان به منزله دستگاه فرستنده است. ارسطو

عاقل آنچه را که می داند نمی گوید، ولی آنچه را که میگوید میداند. ارسطو

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن. ارسطو

هدف نهایی آموزش و پرورش، آموختن طریقه ی صحیح استفاده از اوقات فراغت است.ارسطو

عشق حواس را از دیدن عیوب منع میکند. ارسطو

مزیت باسواد ها بر بی سواد ها همانند برتری زندگان بر مردگان است. ارسطو

عمر صندوقچه ای است که هم میتوان آن را با افکار و اعمال زیبا پر کرد، و هم با افکار و اعمال زشت. ارسطو

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. ارسطو

قناعت پیشه کن تا غنی شوی و شیفته ی دنیا شو که در آن اندک مانی. ارسطو

برتری و سرآمد بودن فطری و ذاتی نیست. در واقع ما همانی هستیم که پیوسته انجامش میدهیم. ارسطو

مناعت ، بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است. ارسطو

 

خردمند آنچه را که میداند نمیگوید و آنچه را که بگوید میداند .ارسطو

 

عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند.ارسطو

 

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن.ارسطو

 

خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد .ارسطو

 

امروزسعی می کنم بهتر ازدیروز باشم.ارسطو

 

کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست مُرده است.ارسطو

 

تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید .ارسطو

 

از طرز دعوای زن و شوهر ، به خوبی می توان فهمید که میزان تربیت ، فهم و فرهنگ آنها ، تا چه اندازه است.ارسطو

 

برنده ترین سلاح یک زن تقوا ونجابت اوست. ارسطو

 

دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان ، دیگر سخن دانایان و عالمان. ارسطو

 

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ارسطو

 

پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی .ارسطو

 

بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس میشود که از میان ما رفته باشند.ارسطو

 

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد.ارسطو

 

هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند.ارسطو

 

بزرگی در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است . ارسطو

 

کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست .ارسطو

 
آموزش احمق عمر هدر بردن است.ارسطو

 

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد.ارسطو

 

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود . ارسطو

 

 اولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است .ارسطو

 

شادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی.ارسطو

 

همیشه معیاری بالا تر از انچه که دیگران از شما انتظار دارند، برگزینید.ارسطو

arastoo.jpg