نمی دانم

تو را به اندازه‌ی نفسم دوست دارم

یا نفسم را به اندازه‌ی تو؟!

نمی دانم

چون تو را دوست دارم نفس می‌کشم

 یا نفس می‌کشم که تو را دوست بدارم؟!

نمی دانم

زندگیم تکرار دوست داشتن توست

 یا تکرار دوست داشتن تو، زندگی‌ام؟

تنها می‌دانم

 که دوست داشتنت

  لحظه، لحظه، لحظه ی زندگی‌ام را می‌سازد

و عشقت

  ذره، ذره، ذره ی‌ وجودم را!