قلعه ی حیوانات یکی از مشهور ترین کتاب های جرج اورول و از پرفروش ترین کتاب های زمان خود بوده است.

قلعه ی حیوانات داستانی تمثیلی است که به بیان وقایع پیدایش و شکل گیری شوروی و انتقاد از اوضاع و

شرایط حاکم بر شوروی می پردازد . جملات پرمفهومی در میان دیالوگ ها وجود دارد کخ بسیار هوشمندانه و 

موثر به انتقاد از شوروی کمونیستی و سردمداران آن می پردازد.

مانند همیشه خوک‌ها تصمیم می‌گرفتند، سایر حیوانات هرگز نمی‌توانستند تصمیمی اتخاذ کنند ولی رأی

دادن را یادگرفته بودند.

بسیاری از کاراکتر های داستان به صورت نمادین معرف شخص یا اشخاصی در اتحاد جماهیر شوروی است .

مانند کلاغی با نام مووز که نماد کلیسای ارتودکس روسی است و میجر پیر که نماد مارکس  لنین و انگلس می باشد .

کتاب در سال 1945 برای اولین بار چاپ شده است یعنی در زمان جنگ جهانی دوم اما از 1950 به بعد به 

شهرت می رسد.

با وجود نکات مثبت کتاب اما عجیب است که جرج اورول اکثر انتقادات را بر نظام کمونیستی وارد کرده و چندان به انتقاد از نظام سرمایه داری که با کاستی های خود موجب پیدایش نظام کمونیستی شده است

نپرداخته است .

با این همه قلعه ی حیوانات از جمله ی آثار برتر رمان و داستان بلند در ادبیات معاصر جهان است و

خواندنش بر هر علاقه مندی به ادبیات واجب است .

3844_36809_normal.jpg