سفرهای ماجراجویانه، شگفت انگیز و کاشفانه برادران امیدوار، رویدادی بزرگ در تاریخ جهان

شناخته شده و در شمار سیاحان جهان قرار دارند.

10 سال سفرهای تحقیقاتی و پژوهشی این دو برادر ایرانی نه تنها در قرن نوزدهم میلادی در جهان،

بلکه در تاریخ بی سابقه بوده است.

این دو برادر در سال 1333 با همتی پولادین اراده کردند تا جهان را با تمامی پیچیدگی هایش بکاوند.

آنها به منظور دستیابی به کوره راه های سرزمین ها سفر خود را به وسیله دو موتور سیکلت از

تهران به سوی مشهد و سپس مشرق زمین آغاز کردند.

در این ماجراجوئی منحصر به فرد، در تاریخ جهان برادران امیدوار از صحراهای سوزان افریقا

تا جنگلهای آمازون در سال 1337 به قطب شمال و زندگی با خانواده های اسکیمو در دشوارترین

شرایط جوی، در سال 1345 در سفر پر حادثه دیگری اولین افراد آسیایی بودند که به اتفاق گروه

علمی کشور شیلی سفر به ششمین قاره سرسخت جهان قطب جنوب را تجربه کردند.

همچنین قاره استرالیا و سراسر خشکی های سیاره زمین را در نوردیدند و زندگی با ابتدایی ترین

انسانهای خطرناک مختلف جهان را در سخت ترین شرایط اقلیمی به تحقیق و مطالعه پرداختند.

برادران امیدوار با اندوخته ای از تجربیات به یک سفر ماجراجویانه دیگر نمودند.

سفر به جزایری پراکنده در آبهای جنوب اقیانوس کبیر به منظور تحقیق در مورد ارتباط ژنتیکی

و ریشه یابی قومی و نژادی ساکنین جزایر با انسانهای سایر سرزمینها.

نخستین سفر این دو برادر هفت سال به طول انجامید و در سال 1340 به میهن باز گشتند.

اما بیش از سه ماه نگذشت که بار دیگر جذابیتهای پر راز و رمز سیاره و شوق آشنایی دوباره با

آداب و رسوم، تفاوتها و شباهتهای فرهنگی اقوام و ملل گوناگون آنان را به سفر دیگری رهنمون ساخت.

در این مرحله دوم بوسیله اتومبیل سیتروئن 2 سیلندر از طریق کویت و عربستان سعودی رهسپار

قاره افریقا شدند و بار دیگر سه سال به اکتشاف و جستجو پرداختند.

چکیده ی تجربیات سفر حادثه انگیز این برادران در سفرنامه ای روز به روز و از فصلی به فصلی

دیگر خواننده را با ماجراهای سفر خود به همراه خواهند برد.

با تماشای عجایب سفرهای برادران امیدوار در فیلمی مستند بیننده را از واقعیت داشتن صحنه های

مختلف به شک و تردید فرو می برد.

ره آورد این سفرهای پر مخاطره هزارها عکس مستند، اشیا و لوازم مربوط به زندگی قبایل و

اقوام و گستردگی تحقیقات برادران امیدوار نیز گواهی میدهد.